Punem ţara înainte de orice, datoria înainte de propria persoană, suntem mândri ştiind că tot ceea ce facem este pentru România.

Oferta de școlarizare a Serviciului de Informații Externe în cadrul ACADEMIEI NAȚIONALE DE INFORMAȚII „MIHAI VITEAZUL” din BUCUREȘTI


Serviciul de Informații Externe scoate la concurs, în cadrul Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul” din București pentru programul de licență 2023 - 2026, următoarele locuri:


Facultate Specializare Formare Număr locuri
Facultatea de Informații Operațiuni de Intelligence Ofițer 10
Facultatea de Studii de Intelligence Studii de Securitate și Informații Ofițer 10


Programul este adresat atât elevilor aflați în clasa a XII-a, cât și absolvenților cu diplomă de bacalaureat, cu vârstă maximă de 23 de ani, care își doresc o carieră în domeniul securității naționale.

Procesul de evaluare pentru accesarea locurilor scoase la concurs de Serviciul de Informații Externe constă în:

 • I.Selecția candidaților, organizată de Serviciul de Informații Externe, conform criteriilor și procedurilor instituționale (etapă cu caracter obligatoriu).

Procesul de selecție cuprinde următoarele etape:

 1. Înscrierea candidaților - se poate face până la data de 24 martie 2023. Persoanele interesate se pot adresa Unității Resurse Umane a Serviciului de Informații Externe, la numerele de telefon 021.231.24.55 și 0741 319 205 în zilele lucrătoare, intervalul orar 08:00-20:00, sau prin accesarea adresei de e-mail resurse_umane@sie.ro.

 2. Susținerea probelor eliminatorii:
  • 06 martie – 05 mai - interviu de selecție și evaluare psihologică.
  • 08 – 26 mai – evaluare cunoștințe limbă străină și control medical.

 3. Întocmirea dosarului de admitere pe locurile Serviciului de Informații Externe.

Etapele procesului de selecție sunt programate telefonic de reprezentanții Unității Resurse Umane a Serviciului de Informații Externe și se desfășoară în București.

Candidații la concursul de admitere pe locurile Serviciului de Informații Externe trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele cerințe:

 • să aibă cetățenie română și domiciliul stabil în România;
 • să nu aibă cazier judiciar și/sau fiscal;
 • să nu se afle în preocuparea autorităților pentru fapte antisociale de orice natură;
 • să fie declarați „apt psihologic”;
 • să fie declarați „apt medical”, conform baremelor medico-militare în vigoare;
 • să nu facă parte din organizații secrete sau interzise de lege;
 • să nu fie înscriși în partide politice, organizații politice ori să se angajeze în scris că vor renunța la această calitate și la orice activitate politică odată cu admiterea în instituția militară de învățământ;
 • să nu fie asociați unici, acționari majoritari ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor societăți comerciale, iar dacă sunt într-una dintre aceste situații, să se angajeze în scris că, în termen de 15 zile de la admitere, vor întreprinde demersurile pentru a renunța la această calitate;
 • să aibă situația militară clarificată;
 • să aibă vârsta de maximum 23 de ani împliniți în anul organizării concursului;
 • să cunoască o limbă străină la nivel B2 mediu.
 • Notă: De la condițiile de înscriere prezentate, nu se acordă derogări și nu se admit reexaminări.

 • II. Concursul de admitere organizat de Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” din București, prin parcurgerea probelor de examen corespunzătoare specializării alese.

Înscrierea la examenul de admitere a candidaților declarați admiși în urma parcurgerii procesului de selecție are loc la sediul Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul” din București.