Punem ţara înainte de orice, datoria înainte de propria persoană, suntem mândri ştiind că tot ceea ce facem este pentru România.

Prelungirea termenului de aplicare pentru locurile Serviciului de Informații Externe scoase la concurs în cadrul instituțiilor militare de învățământ postliceal


Serviciul de Informații Externe a prelungit perioada de înscriere, până la data de 31 august 2023, pentru locurile scoase la concurs în cadrul următoarelor instituții militare de învățământ postliceal, cu durata de un an (promoția 2023-2024):


1. ȘCOALA DE AGENȚI DE POLIȚIE „VASILE LASCĂR” din Câmpina

Specializarea Formare Număr locuri
Agent de poliție Subofițer 10

2. ȘCOALA MILITARĂ DE SUBOFIȚERI DE JANDARMI „PETRU RAREȘ” din Fălticeni

Specializarea Formare Număr locuri
Subofițer de jandarmi Subofițer 5

3. ȘCOALA DE SUBOFIȚERI DE JANDARMI „GRIGORE ALEXANDRU GHICA” din Drăgășani

Specializarea Formare Număr locuri
Subofițer de jandarmi Subofițer 5

4. ȘCOALA DE SUBOFIȚERI DE POMPIERI ȘI PROTECȚIE CIVILĂ „PAVEL ZĂGĂNESCU” din Boldești

Specializarea Formare Număr locuri
Subofițer de pompieri și protecție civilă Subofițer 10


Programul este adresat absolvenților cu diplomă de bacalaureat, cu vârstă maximă de 27 de ani, care își doresc o carieră în domeniul securității naționale.

Procesul de evaluare pentru accesarea locurilor scoase la concurs de Serviciul de Informații Externe constă în:

 1. Înscrierea candidaților, până la 31.08.2023, prin trimiterea unui CV la adresa de e-mail resurse_umane@sie.ro.

 2. Pentru mai multe detalii, persoanele interesate sunt îndrumate să acceseze site-ul oficial al Serviciului de Informații Externe sau să contacteze Unitatea Resurse Umane la numerele de telefon 021.231.24.55 și 0741.319.205 în zilele lucrătoare, intervalul orar 08:00-20:00.

 3. Susținerea probelor eliminatorii:

  • până la 15 septembrie - interviu de selecție, evaluare psihologică.
  • 04 septembrie – 06 octombrie – control medical.
  • evaluarea performanței fizice – conform calendarului de admitere stabilit de fiecare instituție de învățământ.

Etapele procesului de selecție sunt programate telefonic de reprezentanții Unității Resurse Umane a Serviciului de Informații Externe și se desfășoară în București.

După promovarea probelor mai sus menționate, candidații admiși susțin examenele scrise, conform calendarului de admitere stabilit de fiecare instituție de învățământ în parte.

Candidații la concursul de admitere, pe locurile Serviciului de Informații Externe trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele cerințe:

 • să aibă cetățenie română și domiciliul stabil în România;
 • să nu aibă cazier judiciar și/sau fiscal;
 • să nu se afle în preocuparea autorităților pentru fapte antisociale de orice natură;
 • să fie declarați „apt psihologic”;
 • să fie declarați „apt medical”, conform baremelor medico-militare în vigoare;
 • să nu facă parte din organizații secrete sau interzise de lege;
 • să nu fie înscriși în partide politice, organizații politice ori să se angajeze în scris că vor renunța la această calitate și la orice activitate politică odată cu admiterea în instituția militară de învățământ;
 • să nu fie asociați unici, acționari majoritari ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor societăți comerciale, iar dacă sunt într-una dintre aceste situații, să se angajeze în scris că, în termen de 15 zile de la admitere, vor întreprinde demersurile pentru a renunța la această calitate;
 • să aibă situația militară clarificată;
 • să aibă vârsta de maximum 27 ani împliniți în anul organizării concursului.
 • Notă: De la condițiile de înscriere prezentate, nu se acordă derogări și nu se admit reexaminări.