Punem ţara înainte de orice, datoria înainte de propria persoană, suntem mândri ştiind că tot ceea ce facem este pentru România.

Condiţii generale de încadrare

 
  Cetăţenie / ţara de reşedinţă  
 
 • Cetăţenia română şi domiciliul stabil în România sunt condiţii stipulate prin legea de funcţionare a SIE.

 
  Discreţie  
 
 • Intenţia de a candida pentru un post în SIE nu trebuie dezvăluită decât persoanelor autorizate să cunoască aceste aspecte. Statutul de cadru SIE este special, iar cunoaşterea calităţii reale poate periclita desfăşurarea misiunilor încredinţate şi siguranţa personală.

 
  Studii  
 
 • Candidaţii trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de licenţă ai unei instituţii de învăţământ superior acreditate.
 • Pentru o carieră în unele activităţi de suport logistic, administrativ, secretariat, operator calculator şi pază se cer studii liceale.
 • Media de absolvire şi rezultatele obţinute pe parcursul anilor de studiu reprezintă criterii de departajare.

 
  Cunoştinţe de limbi străine  
 
 • Aspiranţii la o carieră în SIE trebuie să cunoască foarte bine cel puţin o limbă străină, pe care să o utilizeze în conversaţie, citit şi scris. De asemenea, să posede aptitudini pentru învăţarea altor limbi străine, în funcţie de necesităţile concrete ale SIE.
 • Constituie un avantaj pentru încadrare cunoaşterea mai multor limbi străine sau a unei limbi rare.

 
  Calităţi specifice  
 
 • Un viitor specialist în domeniul informaţiilor externe trebuie să aibă calităţi şi aptitudini care să-i permită să stabilească şi să cultive cu uşurinţă relaţii personale. Cunoştinţele de cultură generală, adaptabilitatea, flexibilitatea, stăpânirea de sine reprezintă atuuri importante în procesul de selecţie.

 
  Cerinţe speciale  
 
 • Este obligatoriu ca persoanele care aspiră la o carieră în SIE să nu fi suferit condamnări penale sau să se afle în preocuparea autorităţilor române sau internaţionale pentru încălcarea legii. De asemenea sunt incompatibili candidaţii care fac parte din organizaţii interzise de lege sau din organizaţii secrete, precum şi cei care sunt consumatori de droguri sau dependenţi de alcool.

 
  Apartenenţa la organizaţii şi partide politice  
 
 • Neimplicarea politică reprezintă un principiu de bază al activităţii SIE. În consecinţă, angajaţilor SIE nu li se permite să fie înscrişi în partide, organizaţii politice, sindicale sau să desfăşoare activităţi de natură politică.

 
  Starea de sănătate  
 
 • Candidaţii trebuie să fie rezistenţi la eforturi fizice şi intelectuale, să corespundă criteriilor medicale stabilite pentru domeniul în care urmează să-şi desfăşoare activitatea.

 
  Limite de vârstă  
 
 • Pentru domeniul operativ limita maximă este de 35 de ani.
 • Pentru domeniul pază limita maximă este de 32 de ani.

 
  Alte condiţii  
 
 • Să posede permis de conducere categoria B.
 • Să aibă cunoştinţe de operare pe calculator.
 • Angajarea în SIE presupune relocarea în Bucureşti.

 
 

Viitorul angajat SIE urmează să-şi dea acordul scris privind interzicerea sau restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi, prevăzute de legislaţia în vigoare, pe timpul desfăşurării activităţii în SIE şi va completa un angajament-tip de loialitate faţă de instituţie.

Angajarea în Serviciu se face cu respectarea prevederilor H.G. 585/2002 privind elementele de incompatibilitate pentru accesul la informaţii secrete de stat.

Trebuie menţionat că verificarea modului în care sunt respectate angajamentele şi responsabilităţile asumate nu  încetează după încadrare.