Despre noi

Punem ţara înainte de orice, datoria înainte de propria persoană, suntem mândri ştiind că tot ceea ce facem este pentru România.

Serviciul  de  Informaţii  Externe  (SIE)  este  instituţia  de  stat  specializată  în  domeniul informaţiilor externe privind siguranţa naţională, apărarea României şi a intereselor sale.

Misiune

Ca parte a sistemului de securitate naţională, activitatea noastră începe acolo unde ceilalţi nu mai pot înainta. Pentru a ne atinge obiectivele, suntem pregătiţi de orice sacrificiu. Ne îndeplinim misiunea prin:

  • culegerea de informaţii relevante pentru securitatea naţională a României, informaţii care asigură baza de decizie pentru autorităţile statului;
  • avertizarea timpurie asupra riscurilor şi ameninţărilor, precum şi întocmirea de evaluări strategice ale mediului internaţional de securitate;
  • desfăşurarea de operaţiuni pentru apărarea şi promovarea intereselor României.

Valori

Patriotism - Punem ţara înainte de orice, datoria înainte de propria persoană, suntem mândri ştiind că tot ceea ce facem este pentru România.
Integritate - Ne asumăm cele mai înalte standarde de etică, onestitate şi corectitudine. Respectându-ne beneficiarii, ne respectăm pe noi.
Excelenţă profesională - Avem standarde înalte de calitate. Acţionăm cu profesionalism şi pragmatism. Dăm tot ce e mai bun, pentru că numai aşa ne putem atinge obiectivele.
Reuşim să fim o instituţie de elită doar prin oameni de elită. Liniştea şi securitatea concetăţenilor noştri depind şi de măsura în care noi suntem pregătiţi să ne sacrificăm liniştea, siguranţa şi timpul. Credem unii în alţii şi formăm o echipă, chiar dacă în misiune suntem, de cele mai multe ori, singuri. Altruismul, anonimatul, sacrificiul reprezintă felul în care am ales să trăim, pentru că a lucra în SIE nu este doar un mod de a-ţi câştiga existenţa, ci este un mod de existenţă.

Cooperare

SIE este organizat ca autoritate administrativă autonomă cu personalitate juridică, componentă a sistemului de securitate naţională a României. SIE face parte din Comunitatea Naţională de Informaţii (conform Hotărârii CSAT nr. 146/2005), şi este reprezentat în Comitetul coordonator pentru comunitatea naţională de informaţii de către Directorul instituţiei şi în Consiliul operativ al Comunităţii Naţionale de Informaţii de către adjunctul pentru activitatea operativă. De asemenea, prin specialişti şi experţi este reprezentat în Oficiul pentru Informaţii Integrate din cadrul comunităţii. Cooperarea SIE cu celelalte structuri cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale se materializează printr-un schimb operativ de informaţii pe problematica de interes comun, precum şi în alte aspecte sau forme de lucru care concură la asigurarea securităţii naţionale.

Dat fiind caracterul indivizibil al securităţii şi preponderenţa factorului extern în constituirea ameninţărilor asimetrice, Serviciul de Informaţii Externe este parte a unui sistem complex de contacte şi schimburi în comunitatea de intelligence internaţională. Contribuţiile SIE la activitatea diverselor forme de cooperare externă se traduc nu numai în operaţiuni reuşite de contracarare a unor ameninţări la adresa ţării noastre, ci şi în consolidarea profilului României de contributor la asigurarea securităţii europene şi aliate.

Comunicare

În realizarea legăturii cu societatea civilă şi mass-media, SIE asigură echilibrul necesar între dreptul cetăţeanului de a fi informat în condiţii de transparenţă şi obligaţia păstrării secretului asupra acelor date care, conform legii, nu pot fi făcute publice. Rezultă, inevitabil, o serie de restricţii determinate de specificul activităţii, care se regăsesc, de altfel, în cazul tuturor serviciilor de informaţii din statele democratice.

Organizare, coordonare, control

Activitatea Serviciului de Informaţii Externe este organizată şi coordonată de către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării. Directorul SIE prezintă CSAT, anual sau ori de câte ori se impune, rapoarte referitoare la modul de îndeplinire de către Serviciu a atribuţiilor care îi revin. Controlul asupra activităţii SIE este exercitat de Parlamentul României, prin Comisia parlamentară specială, cu respectarea secretului asupra mijloacelor şi surselor de informare. Controlul parlamentar are ca obiectiv verificarea concordanţei activităţii Serviciului de Informaţii Externe cu Constituţia României şi cu politica statului român. În exercitarea atribuţiilor care îi revin, comisia solicită SIE, prin intermediul directorului acestuia, documente, date şi informaţii şi poate audia persoane în legătură cu problemele analizate.

Pe linie financiară, activitatea Serviciului de Informaţii Externe este controlată de Ministerul Finanţelor Publice, care exercită controlul financiar preventiv delegat, şi de Curtea de Conturi, prin controlul ulterior al execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli.