Punem ţara înainte de orice, datoria înainte de propria persoană, suntem mândri ştiind că tot ceea ce facem este pentru România.

Stagiu de practică în domeniul OSINT organizat de
Serviciul de Informații Externe în anul 2024


     În cursul anului 2024 Serviciul de Informații Externe organizează un stagiu de practică în domeniul OSINT/Open Source Intelligence destinat studenților aflați în anii II și III de licență, respectiv masterat din cadrul Academiei de Studii Economice din București/ASE și Universității din București/UB (Facultățile de Jurnalism și Științele Comunicării, Limbi și Literaturi Străine, Istorie, Litere și Științe Politice).

        Stagiul cuprinde 2 serii de practică, desfășurate în lunile iulie și august, la fiecare serie putând participa maximum 10 studenți.

     Stagiul oferă studenților participanți posibilitatea de a dobândi experiență practică, complementară studiilor universitare, într-un domeniu de activitate rezervat profesioniștilor de elită. Prin exerciții, dezbateri și prezentări captivante, participanții vor dobândi abilitățile necesare pentru monitorizarea și validarea de surse deschise, dar și pentru identificarea, evaluarea și analizarea informațiilor de interes pentru un serviciu de informații.

      Pentru a fi acceptați la stagiul de practică, candidații trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:

  • sunt studenți în anii II și III de licență, respectiv masterat;
  • au cetățenia română și domiciliul în România;
  • nu au cazier judiciar.

     Mediile obținute la examenele de licență și masterat constituie criterii de departajare în procesul de selecție pentru participarea la stagiul de practică.

     În vederea participării la stagiu, studenții interesați vor transmite, până la data de 12 aprilie 2024 un dosar de înscriere, la adresa e-mail stagiiosint@sie.ro, care va conține:

  1. scrisoare de intenție care să cuprindă motivația participării la stagiul de practică;
  2. curriculum vitae actualizat;
  3. cel puțin două recomandări din partea unor personalități academice sau universitare din domeniul de referință științifică al studentului;
  4. documente care atestă studiile absolvite (copie diplomă bacalaureat/ licență/ adeverință care să ateste nota de la licență/ adeverință care să ateste urmarea cursurilor universitare de masterat, cu menționarea notei de admitere și a mediei ultimei sesiuni; adeverință care să ateste media ultimei sesiuni din anul universitar de licență);
  5. copie a actului de identitate.

     Selecția studenților care îndeplinesc condițiile de participare se realizează la nivelul Serviciului de Informații Externe.

     Având în vedere specificul instituției, procesul de selecție urmărește identificarea cu precădere a studenților/masteranzilor interesați de domeniile geopoliticii și relațiilor internaționale, care au abilități de gândire strategică și cunosc limbi străine.

     Analiza dosarelor depuse de candidați și confirmarea candidaturilor se realizează în intervalul 15 aprilie - 28 iunie.

     Informații suplimentare pot fi solicitate la adresa e-mail: stagiiosint@sie.ro și tel. 0755.785.628 ( în zilele lucrătoare, intervalul orar 08:00-20:00).


     Atenție: Stagiul nu va suplini practica obligatorie din timpul anilor de studiu.