Punem ţara înainte de orice, datoria înainte de propria persoană, suntem mândri ştiind că tot ceea ce facem este pentru România.

Oferta de școlarizare a SERVICIULUI DE INFORMAȚII EXTERNE în cadrul Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri de Logistică „Gheorghe Lazăr” din București


Serviciul de Informații Externe scoate la concurs, în cadrul Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri de Logistică „Gheorghe Lazăr” din București, pentru promoția 2023-2024 / 2023-2025, următoarele locuri:


Specializarea Formare Durată școlarizare Număr locuri
Intendență Subofițeri 1 an 2
Administrare proprietate imobiliară 2
Administrare proprietate imobiliară Maiștri militari 2 ani 1
Intendență 1


Programul este adresat atât elevilor aflați în clasa a XII-a, cât și absolvenților cu diplomă de bacalaureat, cu vârsta maximă de 28 de ani, care își doresc o carieră în domeniul securității naționale. Procesul de evaluare pentru accesarea locurilor scoase la concurs de Serviciul de Informații Externe constă în:

 • I.Selecția candidaților, organizată de Serviciul de Informații Externe, conform criteriilor și procedurilor instituționale (etapă cu caracter eliminatoriu).

Procesul de selecție cuprinde următoarele etape:

 1. Înscrierea candidaților - se poate face până la data de 20 martie 2023. Persoanele interesate se pot adresa Unității Resurse Umane a Serviciului de Informații Externe, la numerele de telefon 021.231.24.55 și 0741.319.205, în zilele lucrătoare, intervalul orar 08:00-20:00, sau prin accesarea adresei de e-mail resurse_umane@sie.ro.

 2. Susținerea probelor eliminatorii:
  • 06 martie – 05 mai - interviu de selecție și evaluare psihologică.
  • 08 – 26 mai – control medical.

 3. Întocmirea dosarului de admitere pe locurile Serviciului de Informații Externe.

Etapele procesului de selecție sunt programate telefonic de reprezentanții Unității Resurse Umane a Serviciului de Informații Externe și se desfășoară în București.

Candidații la concursul de admitere, pe locurile Serviciului de Informații Externe trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele cerințe:

 • să aibă cetățenie română și domiciliul stabil în România;
 • să nu aibă cazier judiciar și/sau fiscal;
 • să nu se afle în preocuparea autorităților pentru fapte antisociale de orice natură;
 • să fie declarați „apt psihologic”;
 • să fie declarați „apt medical”, conform baremelor medico-militare în vigoare;
 • să nu facă parte din organizații secrete sau interzise de lege;
 • să nu fie înscris în partide politice, organizații politice ori să se angajeze în scris că va renunța la această calitate și la orice activitate politică odată cu admiterea în instituția militară de învățământ;
 • să nu fie asociat unic, acționar majoritar ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor societăți comerciale, iar dacă este într-una dintre aceste situații, să se angajeze în scris că, în termen de 15 zile de la admitere, va întreprinde demersurile pentru a renunța la această calitate;
 • să aibă situația militară clarificată;
 • să aibă vârsta de maximum 28 ani împliniți în anul organizării concursului.
 • Notă: De la condițiile de înscriere prezentate, nu se acordă derogări și nu se admit reexaminări.

 • II. Concursul de admitere, organizat de Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri de Logistică „Gheorghe Lazăr” din București.

Înscrierea candidaților declarați admiși în urma parcurgerii procesului de selecție are loc la sediul Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri de Logistică „Gheorghe Lazăr” din București.